اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری

کتاب: گنج دانش - 1397

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حقوق رقابت بین‌الملل

مقاله نشریه: فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی » 4
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات