کتاب
اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی (جلد 3)


برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

تامین مالی تجارت

نویسنده: داگلاس لانگ ،
مقاله نشریه: توسعه صادرات » آبان و آذر 1390  شماره96-97

انواع بروات وصولی در پرداخت بر مبنای حقوق تجارت بینالملل

مقاله کنفرانس: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد - 1394

بررسی حقوق غیر مالی زن در نقش همسر از منظر اسلام و حقوق بینالملل

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - 1395

بیمه تامین مالی امنیت جانی

مقاله نشریه: مدیریت بازاریابی و تبلیغات » 1394 شماره24
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات