اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: مسوولیت‌ها، تعارض قوانین، حل فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق بشر،‌ محیط‌زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائم

کتاب: گنج دانش - 1397

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

جایگاه منابع حقوق بین‌الملل در مکانیزم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

دانشجو: نادر مقدمی پور ، استاد مشاور: حاتم صادقی زیازی ، استاد راهنما: بهزاد ساعدی بناب ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی - 1390 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات