روش اسكان موقت و راهكارهای بومی آن در زلزله لرستان

مقاله نشریه: صفه » پاييز و زمستان 1386  شماره45
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

روش اسكان موقت و راهكارهاي بومي آن در زلزله لرستان

مقاله نشریه: صفه » , پاييز و زمستان 1386, دوره 16, شماره 45

روش اسكان موقت و راهكارهاي بومي آن در زلزله لرستان

مقاله نشریه: صفه » ، پاييز و زمستان 1386  شماره45

روش اسکان موقت و راهکارهای بومی آن در زلزله لرستان

نویسندگان: ، ، ،
مقاله نشریه:  صفه » دوره:16 - شماره:45

اسكان موقت در زلزله

مقاله نشریه: پیام ایمنی » اسفند 1389  شماره28

اسكان موقت در مناطق زلزله زده

مقاله کنفرانس: اولين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه - 1384

تبیین دستورالعمل های اسکان موقت در هنگامه بحران (زلزله)

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده معماری و هنر - 1392 - [کارشناسی ارشد]

پسماندهای زلزله؛ قابلیتهای بازیافت مصالح در اسکان موقت آسیب دیدگان

مقاله کنفرانس: نخستین همایش ملی توسعه سلامت، ایمنی و محیط زیست در حوزه اماکن تفریحی، ورزشی، مذهبی و فرهنگی شهر با رویکرد حفاظت از شهروند و شهر - 1395

زلزله بم : مروری بر فرایند عملیات امداد و اسكان موقت

مقاله نشریه: صفه » پاييز و زمستان 1383  شماره37

سازه های موقت بتنی برای اسکان بعد از زلزله

مقاله کنفرانس: دومین همایش ملی علوم مهندسی - 1396

مکانیابی سایت های اسکان موقت پس از زلزله در استان تهران

استاد راهنما: محسن وطنخواهی ، استاد مشاور: واراز مرادی ، دانشجو: محمد میرزا علیزاده بهتاش ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری - 1394 - [کارشناسی ارشد]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات