مقاله کنفرانس
حل جریان گاز و بررسی مسیر ورود و خروج گاز به سیلندر موتور احتراق داخلی با استفاده از فرض بنسون

چهارمین کنگره بین المللی توسعه پایدار - 1397
کلیدواژه:

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

حل عددی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانس ‏‎ASM‎‏

دانشجو: ابراهیم فلاح ، استاد راهنما: حسن خالقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1380 - [کارشناسی ارشد]

مدل کردن جریان های مکش در سیلندر موتور های احتراق داخلی

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - 1362 - [کارشناسی ارشد]

بررسی جریان ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از مدل توربولانسی گردابه بزرگ

دانشجو: محمد خرم دل ، استاد راهنما: حسن خالقی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مکانیک - 1393 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی جریان درون سیلندر موتورهای احتراق داخلی اشتعال جرقه ای

پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1362 - [کارشناسی ارشد]

تخمین نسبت هوا به سوخت در سیلندر یک موتور احتراق داخلی

مجری: حمید رضا خسروی ، دانشجو: جواد دمیرچی ، استاد راهنما: عبدالله شیدفر ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1381 - [کارشناسی ارشد]

حل عددی جریان دوبعدی مغشوش همراه با احتراق در داخل سیلندر یک موتور جرقه‌ای

دانشجو: محمدرضا حاجی شیخی ، استاد راهنما: بیژن فرهانیه ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شریف - 1373 - [کارشناسی ارشد]

تحلیل عددی جریان هوای ورودی به سیلندر در موتورهای احتراق داخلی

استاد راهنما: حسن خالقی ، دانشجو: نیما مصلح ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - 1375 - [کارشناسی ارشد]

شبیه سازی و تحلیل احتراق داخل محفظه سیلندر موتور احتراق داخلی حین کارکرد عادی

استاد راهنما: فرهاد طالبی ، استاد مشاور: محمدحسن کیهانی ، دانشجو: ستاره آقائیان ،
پایان‌نامه: دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده مهندسی مکانیک - 1395 - [کارشناسی ارشد]

عیب یابی موتور احتراق داخلی با استفاده از سیگنال های ارتعاشی موتور

استاد راهنما: مهرداد نوری خاجوی تهرانی ، استاد مشاور: صیاد نصیری ، دانشجو: ابوالقاسم اسلامی ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده مکانیک - 1391 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات