مستندسازی فرآیند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم

نویسنده: ،
موضوع:

برای این سند علمی فایلی وجود ندارد
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

زلزله بم : مروری بر فرایند عملیات امداد و اسكان موقت

مقاله نشریه: صفه » پاييز و زمستان 1383  شماره37

بررسی فرآیند تامین اسکان موقت پس از زلزله سیچوان چین

نویسنده: فایزه سیف ،
مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE - 1396

فرآیند طراحی و تامین اسکان موقت پس از زلزله 2015 گورخا نپال

مقاله کنفرانس: چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE - 1396

برپایی اسكان موقت در بم

مقاله نشریه: پیام آبادگران » اسفند 1382  شماره204

ارائه الگویی جهت مكان یابی اسكان موقت پس از زلزله

مقاله کنفرانس: اولين همايش ملي جغرافيا، شهرسازي و توسعه پايدار - 1392

اسكان موقت در زلزله

مقاله نشریه: پیام ایمنی » اسفند 1389  شماره28

شواهد جنبایی گسل بم پس از زلزله پنجم دیماه 1382

مقاله کنفرانس: هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران - 1383

مکانیابی سایت های اسکان موقت پس از زلزله در استان تهران

استاد راهنما: محسن وطنخواهی ، استاد مشاور: واراز مرادی ، دانشجو: محمد میرزا علیزاده بهتاش ،
پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری - 1394 - [کارشناسی ارشد]

مكان يابي اسكان موقت پس از زلزله (مطاله موردي شهر اصفهان )

مقاله نشریه: جغرافیا و مطالعات محیطی » زمستان 1395 شماره20
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات