چالش های پیش روی بازار

نویسنده: ،
مقاله نشریه: بازار و سرمایه » دي و بهمن 1393  شماره58-59
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote

چالش های پیش روی جغرافیدانان

مقاله نشریه: اطلاعات جغرافیایی (سپهر) » بهار 1393  شماره89

چالش های پیش روی مطبوعات

مقاله نشریه: گیلان ما »   (پياپي 50)، پاييز 1392  شماره2

چالش هاي پيش روي IPC

نویسنده: محمود خاقاني ،
مقاله نشریه: تجهیزات صنعت نفت » نيمه دوم مرداد 1395 شماره182

چالش های پیش روی كارگران

مقاله نشریه: خبرنامه ی صنعت لاستیك » ارديبهشت 1391  شماره129

چالش های پیش روی غذاهای تراریخته

مقاله نشریه: دام و كشت و صنعت » بهمن 1394 شماره190

چالش های پیش روی تحقیقات كشاورزی

مقاله نشریه: دامپروران » دي 1385  شماره60

چالش های پیش روی الكامپ شانزدهم

مقاله نشریه: دنیای كامپیوتر و ارتباطات » مهر 1389  شماره94

چالش های پیش روی مشاوران مدارس

نویسنده: نصرالله دادار ،
مقاله نشریه: رشد آموزش مشاور مدرسه » بهار 1392  شماره31

چالش های پیش روی توسعه مكانیزاسیون

مقاله نشریه: كشاورز » مرداد 1389  شماره368

چالش های پیش روی اقتصاد ایران

مقاله نشریه: صنعت رنگ و رزین » تابستان 1387  شماره34
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات