مقاله نشریه
بررسی وضعیت حقوقی شركت های تجارتی ثبت شده در شهرستان سنندج

نشریه بررسی های بازرگانی »   (پياپي 223)، بهمن و اسفند 1388  شماره39
چکیده:
در اين تحقيق كه كاربردي و توصيفي است تمامي شركت هاي تجارتي ثبت شده شهرستان سنندج كه سال هاي 1314 تا 1385 را شامل مي شود همراه با مشخصات آن ها از حيث نوع، موضوع، سرمايه و تغييرات كه از دفاتر ثبت مربوط در اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان سنندج استخراج، وارد رايانه سپس پردازش آماري و تحليل شده اند. اين تحقيق در صدد مشخص كردن آسيب ها و كاستي هاي قانون در زمينه شركت هاي تجارتي در انطباق با وضعيت موجود جامعه است. اين كاستي ها به نوبه خود بعضاً منجر به انحراف شركت هاي موجود از قوانين مربوط گرديده است. تحليل هاي انجام شده در اين تحقيق بر مبناي سؤالات و فرضيات قبلي و استخراج اطلاعات به شرح جداول، تاييد كننده برخي كاستي ها و اشكالات است. اين تحقيق و اطلاعات مضبوط شامل ويژگي هاي 5392 شركت ثبت شده، الگويي براي تحقيق جامع در سطح ملي فراهم نموده است.


دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 4 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

مقاله نشریه بررسي وضعيت حقوقي شركت هاي تجارتي ثبت شده در شهرستان سنندج

نشریه بررسي هاي بازرگاني » , بهمن و اسفند 1388, دوره دوره جديد - 7, شماره 39

مقاله نشریه بررسي وضعيت حقوقي شركت هاي تجارتي ثبت شده در شهرستان سنندج

نشریه بررسي هاي بازرگاني » (پياپي 223)، بهمن و اسفند 1388  شماره39

مقاله نشریه بررسی وضعیت حقوقی شرکت های تجارتی ثبت شده در شهرستان سنندج

نویسنده: ،
نشریه بررسی های بازرگانی » 39-(1388)

مقاله نشریه بررسی وضعیت حقوقی شرکت های تجارتی ثبت شده در شهرستان سنندج

نویسنده: ،
نشریه  بررسیهای بازرگانی » دوره:7 - شماره:39
کلیدواژه: شرکت های تجاری ، تعاونی ، سهامی خاص ، با مسئولیت محدود ، سنندج

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شركت های تجاری

نویسنده: نادر پورارشد ،
مقاله نشریه: كانون » خرداد و تير 1386  شماره70

بررسی وضعیت حقوقی قائم مقام تجارتی در حقوق ایران

دانشجو: میترا میرهاشمی ، استاد مشاور: سید الهام الدین شریفی ، استاد راهنما: ربیعا اسکینی ،
پایان‌نامه: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی - 1400 - [کارشناسی ارشد]
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات