چالش های پیش روی جغرافیدانان

مقاله نشریه: اطلاعات جغرافیایی (سپهر) » بهار 1393  شماره89
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 5 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

اشاره - چالش های پیش روی جغرافیدانان

نویسنده: مهدی مدیری ،
کلیدواژه: جغرافیا ، جغرافیدانان ، محیط زیست ، فناوری ، شهرگرایی ، ناهنجاری اجتماعی ، تصمیم گیری

چالش های پیش روی بازار

نویسنده: حسن رحمانی ،
مقاله نشریه: بازار و سرمایه » دي و بهمن 1393  شماره58-59

چالش های پیش روی مطبوعات

مقاله نشریه: گیلان ما »   (پياپي 50)، پاييز 1392  شماره2

چالش های پیش روی كارگران

مقاله نشریه: خبرنامه ی صنعت لاستیك » ارديبهشت 1391  شماره129

چالش هاي پيش روي IPC

نویسنده: محمود خاقاني ،
مقاله نشریه: تجهیزات صنعت نفت » نيمه دوم مرداد 1395 شماره182

چالش های پیش روی صنعت فولاد

مقاله نشریه: پیام فولاد » تابستان 1387  شماره31

چالش های پیش روی حوزه صنعت

نویسنده: حسین پاشایی ،
مقاله نشریه: پیام اتاق ارومیه » خرداد و تير 1391  شماره3-4

چالش های پیش روی كشورهای انقلابی

مقاله نشریه: بیداری اسلامی » بهمن 1391  شماره4

چالش های پیش روی كشاورزی كشور

مقاله نشریه: برزگر » اول مرداد 1384  شماره938

چالش های پیش روی صنعت مرغداری

مقاله نشریه: صنعت مرغداری » تير و مرداد 1387  شماره103

چالش های پیش روی اقتصاد ایران

مقاله نشریه: صنعت رنگ و رزین » تابستان 1387  شماره34
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات