معرفی یك مورد نادر بیماری تاكایاسو با تظاهر تشنج

مقاله نشریه: مجله علمی پزشكی جندی شاپور » شهريور 1383  شماره41
چکیده:
بيماري تاكاياسو التهاب غير معمول و مزمن آئورت و شاخه هاي اصلي آن است. بيماري بسيار نادر و بروز آن يك در ميليون در سال مي باشد و نسبت زن به مرد 9 به 1 است. تشنج يك تظاهر نادر در بيماري تاكاياسو مي باشد.
سردرد و گيجي و سكته مغزي وايست قلبي تظاهرات معمول عصب شناختي مي باشند. در اين گزارش زن نوزده ساله اي كه به بخش اورژانس با شكايت تشنجات متعدد براي اولين بار بدون هيچگونه سابقه فبلي مراجعه كرده است معرفي مي گردد.
اين بيمار در بخش مغز و اعصاب بيمارستان گلستان اهواز بستري شد و در معاينه بعمل آمده فشار دست راست 200 روي 100 ميليمتر جيوه و دست چپ 70 روي نبض بود و نبض راديال چپ بدست نيامد. براي بيمار اقدامات لازمه درماني انجام شد و بعد از كنترل تشنجات و فشار خون از بيمار آنژيوگرافي بعمل آمد كه نشان دهنده انسداد كامل شريان كليه راست و شريان تحت ترقو ه اي چپ بود كه با توجه به معيارهاي تشخيصي انجمن روماتولوژيست هاي آمريكا يافته هاي بيمار فوق به نفع بيماري تاكاياسو بود.

کليدواژگان: تشنج ، تاكاياسو ، آنژيوگرافي و اسكوليت
دریافت فایل ارجاع
BibTeX
EndNote
این سند علمی در 3 پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است

معرفي يك مورد نادر بيماري تاكاياسو با تظاهر تشنج

مقاله نشریه: مجله علمي پزشكي جندي شاپور » , شهريور 1383, دوره -, شماره مسلسل 41

معرفي يك مورد نادر بيماري تاكاياسو با تظاهر تشنج

مقاله نشریه: مجله علمي پزشكي جندي شاپور » ، شهريور 1383  شماره41
کلیدواژه: تشنج ، تاكاياسو ، آنژيوگرافي و اسكوليت

معرفی یک مورد نادر بیماری تاکایاسو با تظاهر تشنج

نویسنده: ،
مقاله نشریه:  مجله علمی پزشکی جندی شاپور » دوره: - شماره:41

گزارش یك مورد تظاهر نادر توده لگنی

مقاله نشریه: زنان مامائی و نازائی ایران »   (پياپي 181)، هفته اول اردیبهشت 1394  شماره143

گزارش یك مورد نادر «هیدروآدنوما» با تظاهر غیر معمول

مقاله نشریه: پزشكی تامین اجتماعی » بهمن و اسفند 1381  شماره9

بیماری تاکایاسو

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1349 - [کارشناسی ارشد]

تحقیقی پیرامون بیماری تاکایاسو و گزارش یک مورد از این بیماری

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - 1366 - [کارشناسی ارشد]

سیروزصفراوی اولیه (معرفی یک مورد نادر از این بیماری)

استاد راهنما: قباد سلیمی ، دانشجو: سعید عزیزپوردلفانی ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1373 - [پایان نامه دکترا]

لنفادنوپاتی آنژیوایمونوبلاستیک (معرفی یک مورد نادر از این بیماری)

دانشجو: فرهاد نادری نیا ، استاد راهنما: تورج احمدی جویباری ،
پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان - 1373 - [پایان نامه دکترا]
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات