avator

اعظم راودراد

تعداد اسناد علمی: 67
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

تقسيم جنسيتي فعاليت هاي هنري در ايران دهه 1380

نویسنده: اعظم راودراد* ،
مقاله نشریه: زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) » پاييز 1395 شماره3
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله نشریه (50)
کتاب (9)
پایان‌نامه (8)
محل نشر
مطالعات فرهنگی و ارتباطات (9)
جامعه شناسی هنر و ادبیات (8)
تحقیقات فرهنگی ایران (6)
زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) (4)
زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) (3)
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (3)
مطالعات فرهنگ - ارتباطات (3)
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (3)
بررسی مسایل اجتماعی ایران (2)
مطالعات جامعه شناختی (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات