avator

سمیرا نعمت زاده

تعداد اسناد علمی: 5
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

بررسي تغييرات اصلاح دانه بندي روي رفتار تحكيمي خاك هاي درشت دانه رس دار

مقاله نشریه: تحقيقات كاربردي مهندسي سازه­­ هاي آبياري و زهكشي » بهار و تابستان 1396 شماره68

تراکتور ، اجزا و کارکرده های آن

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1395

نقش زنان در کشاورزی ، کارها و فعالیت آنها

مقاله کنفرانس: چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست - 1395

بررسی اثر اصلاح دانه بندی بر پارامترهای تحکیم خاک های درشت دانه رس دار

استاد راهنما: مسعود حاجی علیلوی بناب ، استاد مشاور: مسعود رنجبرنیا ، دانشجو: سمیرا نعمت زاده ،
پایان‌نامه: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده عمران - 1394 - [کارشناسی ارشد]
کلیدواژه: تحکیم
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
مقاله کنفرانس (3)
مقاله نشریه (1)
پایان‌نامه (1)
محل نشر
چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست (2)
اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی (1)
تحقیقات کاربردی مهندسی سازه­­ های ابیاری و زهکشی (1)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات