avator

عباس حیدری

تعداد اسناد علمی: 174
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

چالش هاي اخلاقي در پرستاري

مقاله نشریه: بالینی پرستاری و مامایی » بهار 1397 شماره1
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (68)
مقاله نشریه (49)
کتاب (39)
مقاله کنفرانس (18)
محل نشر
اموزش در علوم پزشکی (5)
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (4)
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار (4)
مراقبت مبتنی بر شواهد (4)
بالینی پرستاری و مامایی (2)
پرستاری ایران (2)
پرستاری داخلی - جراحی (2)
پرستاری و مامایی ارومیه (2)
پژوهش پرستاری ایران (2)
کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر (2)
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات