avator

منصور رحیمی فرد

تعداد اسناد علمی: 9
تذکر: این صفحه به صورت ماشینی ایجاد شده است و ممکن است به علت تشابه اسمی بین دو پژوهشگر، مقالات آن ها تحت نام یک پژوهشگر نمایش داده شود.

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی سال 1384

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - 1385 - [پایان نامه دکترا]

اندومتریوزیس ریه: گزارش موارد

مقاله نشریه: دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران »   (پياپي 45)، مرداد 1383  شماره3

بررسی FEV1 در کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی سعادت نساجان یزد

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - 1376 - [پایان نامه دکترا]

بررسی دموگرافیک بیماران مبتلا به بیماری Copd بستری در بیمارستان شهید رهنمون طی سالهای 1369-74

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - 1374 - [کارشناسی ارشد]

بررسی دموگرافیک بیماران مبتلا به بیماری COPD بستری در بیمارستان شهید رهنمون طی سالهای 1369-1374

پایان‌نامه: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - 1374 - [پایان نامه دکترا]
حوزه های تحقیقاتی پژوهشگر
تعداد پژوهش در سال های مختلف
نوع سند
پایان‌نامه (6)
مقاله نشریه (2)
کتاب (1)
محل نشر
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (2)
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات