تعداد کنفرانس های آینده: 368 مورد
1. دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/06
تاریخ برگزاری: 1397/10/30
برگزار کننده: سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان - دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://3mconf.ir/fa
2. سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/20
تاریخ برگزاری: 1397/10/30
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://engineering2018.com/fa
3. همایش زنان کارآفرین ؛ زندگی وکار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن ملی زنان کارآفرین
آدرس وبسایت: http://www.ea.wenet.ir
4. پنجمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی طب پیشگیری، بهداشت، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیرسطحی
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: نیروی دریایی
آدرس وبسایت: http://www.icnh.ir
5. نخستین همایش تدبیر مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
آدرس وبسایت: http://tadbir-maes.ir/fa
6. ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/22
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور
آدرس وبسایت: http://m-ie.ir/fa
7. پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/22
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن حرارتی برودتی ایران
آدرس وبسایت: http://emme.ir/fa
8. چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات تحلیلی و شیمی تئوری
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده:
آدرس وبسایت: http://www.act-conf.com/fa
9. ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://elsconf.ir/fa
10. ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://afpiconf.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات