تعداد کنفرانس های آینده: 156 مورد
1. اولین همایش ملی دستاوردهای نوین فناوری اطلاعات در بومی سازی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/05
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری چند منظوره معراج اندیشه قائم با همکاری شرکت فردا پرداز پویش تدبیر
آدرس وبسایت: http://nital.ir
2. کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت حسابداری،اقتصاد و بانکداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/25
تاریخ برگزاری: 1398/04/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز
آدرس وبسایت: http://www.mae2019.ir/fa
3. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/26
تاریخ برگزاری: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز
آدرس وبسایت: http://www.iem2019.ir/fa
4. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/14
تاریخ برگزاری: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: آکادمی بین المللی علوم گرجستان
آدرس وبسایت: http://icmeab.ir/fa
5. سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/14
تاریخ برگزاری: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: آکادمی بین المللی علوم گرجستان
آدرس وبسایت: http://www.icires.ir/fa/index.php
6. دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/27
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز
آدرس وبسایت: http://tiet2019.ir/fa
7. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/25
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: انجمن مدیریت دانش ایران
آدرس وبسایت: http://www.mbeconf.com/fa
8. دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/25
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.diniconf.ir/fa
9. سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/22
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.modiranconf.com/fa
10. اولین کنفرانس بین المللی بلاکچین و اقتصاد دانش بنیان
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/25
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: انجمن مدیریت دانش ایران
آدرس وبسایت: http://www.mbeconf.com/fa
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات