تعداد کنفرانس های آینده: 316 مورد
1. ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/27
تاریخ برگزاری: 1397/08/02 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
آدرس وبسایت: http://geomorphologyconf.ir
2. اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)
تاریخ برگزاری: 1397/08/02 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
آدرس وبسایت: http://inf2018.sums.ac.ir/fa
3. پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/01
تاریخ برگزاری: 1397/08/02 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
آدرس وبسایت: http://icme2018.iranjme.ir
4. دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما
تاریخ ارسال مقالات: 1397/06/15
تاریخ برگزاری: 1397/08/03 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://www.gums.ac.ir/congress/11322/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4.aspx
5. دومین همایش چالش های آنژیوپلاستی اورژانس
تاریخ برگزاری: 1397/08/03 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: بخش قلب بیمارستان سینا
آدرس وبسایت: https://sinahospital.com
6. دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/19
تاریخ برگزاری: 1397/08/03 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آدرس وبسایت: http://www.confsh.ir/fa
7. چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/15
تاریخ برگزاری: 1397/08/04 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: انجمن فناوری های بومی ایران
آدرس وبسایت: http://c-civil.ir/fa
8. نخستین همایش منطقه ای طب بومی غرب کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/31
تاریخ برگزاری: 1397/08/05 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: شرکت شفا
آدرس وبسایت: http://www.shafa320.org
9. دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/01
تاریخ برگزاری: 1397/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد
آدرس وبسایت: http://conf.sku.ac.ir/ncame2018
10. هجدهمین همایش بیماری های گوارش و کبد ایران
تاریخ برگزاری: 1397/08/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
آدرس وبسایت: http://www.iaghcongress.org
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات