تعداد کنفرانس های آینده: 68 مورد
1. اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/03
تاریخ برگزاری: 1398/01/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: موسسه فرهنگی و هنری (مدرسه اولیا)
آدرس وبسایت: http://hamayeshsazanealborz.com
2. همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
تاریخ برگزاری: 1398/01/27 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
آدرس وبسایت: http://auicpconference.ir/fa
3. سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1398/01/28 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
برگزار کننده: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
آدرس وبسایت: http://conf.ui.ac.ir/iot2019/fa
4. اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/30
تاریخ برگزاری: 1398/01/28 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
آدرس وبسایت: https://conf.birjand.ac.ir/chest
5. نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30
تاریخ برگزاری: 1398/01/29 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشکده فنی و حرفه ای سما بابل
آدرس وبسایت: http://arc98.ir/fa
6. هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل
تاریخ برگزاری: 1398/01/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
آدرس وبسایت: http://ssu.ac.ir/award97
7. هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
تاریخ برگزاری: 1398/01/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
آدرس وبسایت: http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=1038
8. پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صالحان
آدرس وبسایت: http://iccea.ir/fa
9. ششمین کنفرانس بین المللی بحران و ریسک(داووس - سوئیس)
تاریخ برگزاری: 1398/02/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: Global Risk Forum
آدرس وبسایت: http://idrc.info
10. (The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/24
تاریخ برگزاری: 1398/02/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آدرس وبسایت: http://www.mioir.org
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات