تعداد کنفرانس های آینده: 121 مورد
1. پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1397/05/20
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://www.5ame2018.ir/fa/index.php?id=8&p=0
2. کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/15
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار کننده: موسسه علوم و صنایع غذایی مشهد با همکاری سایر دانشگاه ها
آدرس وبسایت: http://agro2018.com/fa
3. کنگره بین المللی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/15
تاریخ برگزاری: 1397/05/26 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://www.enscong.com/fa
4. سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/05/20
تاریخ برگزاری: 1397/05/27 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://www.conf2018.ir
5. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/03
تاریخ برگزاری: 1397/05/29 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی مراغه با همکاری دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آدرس وبسایت: http://caumconf.com/fa
6. اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/30
تاریخ برگزاری: 1397/05/30 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس وبسایت: http://tcconf.ir/fa
7. هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
تاریخ ارسال مقالات: 1397/05/10
تاریخ برگزاری: 1397/05/30 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ایران
آدرس وبسایت: http://sterileonline.com
8. چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/04/30
تاریخ برگزاری: 1397/05/30 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس وبسایت: http://espconf.ir/fa
9. بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/02/15
تاریخ برگزاری: 1397/05/31 (زمان باقی مانده: 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه مراغه -انجمن زیست شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://congress.ibs.org.ir
10. نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
تاریخ برگزاری: 1397/06/06 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
آدرس وبسایت: https://19arcims.umsha.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات