تعداد کنفرانس های آینده: 98 مورد
1. سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20
تاریخ برگزاری: 1398/02/31 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.manageaccount.ir/fa
2. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/22
تاریخ برگزاری: 1398/02/31 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.confengineering.ir/fa
3. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/12
تاریخ برگزاری: 1398/03/01 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
آدرس وبسایت: http://pehconf.com/fa
4. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/12
تاریخ برگزاری: 1398/03/01 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی با همکاری دانشگاه امام صادق(ع)
آدرس وبسایت: http://mieaconf.com/fa
5. همایش ملی اینترنت اشیاء در پایدارسازی شهر
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20
تاریخ برگزاری: 1398/03/01 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: کنرسیوم مطالعاتی نقش و طرح آنابافت شهر- دانشگاه فنی و حرفه ای
آدرس وبسایت: http://iotsc.ir/fa
6. دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/12
تاریخ برگزاری: 1398/03/02 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی
آدرس وبسایت: http://acaeconf.com/fa
7. کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
تاریخ برگزاری: 1398/03/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://newconf.ir/fa
8. نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/15
تاریخ برگزاری: 1398/03/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
آدرس وبسایت: http://hd98.ir
9. هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20
تاریخ برگزاری: 1398/03/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
آدرس وبسایت: http://civiled.ir/fa
10. ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30
تاریخ برگزاری: 1398/03/18 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
آدرس وبسایت: http://icrare2019.iust.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات