تعداد کنفرانس های آینده: 156 مورد
1. بیستمین همایش صنایع دریایی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/01
تاریخ برگزاری: 1397/09/01
برگزار کننده: انجمن مهندسی دریایی ایران
آدرس وبسایت: http://miciran.ir
2. سومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/01
تاریخ برگزاری: 1397/09/26 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه باهارات هند- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت
آدرس وبسایت: http://www.iconfaaa.com/fa/index.php
3. اولین همایش ملی کشاورزی شهری
تاریخ برگزاری: 1397/09/26 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: معاونت وزارت جهاد کشاورزی-پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
آدرس وبسایت: http://hsanalysis.ir
4. سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی:سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/17
تاریخ برگزاری: 1397/09/26 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی خاوران- دانشگاه شهید رجایی- انجمن علوم و فنون دریایی
آدرس وبسایت: http://www.khi.ac.ir/News.aspx?id=1147
5. دومین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/18
تاریخ برگزاری: 1397/09/26 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ و هنر
آدرس وبسایت: http://www.2desconf.com/fa/index.php?id=8&p=0
6. کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/18
تاریخ برگزاری: 1397/09/26 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://sciences2017.com/fa
7. دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر
آدرس وبسایت: http://psychi.ir/Poster.aspx
8. همایش منطقه ای فن آوری های نوین در سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی در ساختمان ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/05
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحدسقز
آدرس وبسایت: http://cn.iausaghez.ac.ir/ntme1/index.php
9. دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو بیوفناوری در علوم زمین و معدن
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/15
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -دانشگاه صنعتی شاهرود
آدرس وبسایت: http://nanobiomining2018.shahroodut.ac.ir/fa
10. دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های ایرانیان
آدرس وبسایت: http://2maiconf.iec.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات