تعداد کنفرانس های آینده: 26 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: دی 1397
1. کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/30
تاریخ برگزاری: 1397/10/01 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی اوج
آدرس وبسایت: http://www.emacong.com/fa
2. سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/22
تاریخ برگزاری: 1397/10/03 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس باحمایت انجمن ها و گروههای اموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://www.fncpi.ir/fa
3. دومین جشنواره رسمی داروسازی کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/15
تاریخ برگزاری: 1397/10/03 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
آدرس وبسایت: http://biopharmafestival.com
4. ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/15
تاریخ برگزاری: 1397/10/04 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
آدرس وبسایت: http://itmanc.irandoc.ac.ir/fa
5. کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/30
تاریخ برگزاری: 1397/10/05 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی البرز
آدرس وبسایت: http://abzums-ccr.ir
6. سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت
تاریخ برگزاری: 1397/10/05 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
آدرس وبسایت: http://congress.hums.ac.ir/3ncth/fa
7. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/10/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://pe-ss.ir/fa
8. اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/10/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://mech-aero.ir/fa
9. دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/30
تاریخ برگزاری: 1397/10/10 (زمان باقی مانده: 2 هفته)
برگزار کننده: بنیاد خیریه راهبری آلاء
آدرس وبسایت: http://conf.ala.org.ir
10. دومین کنگره سراسری ترومبوزهای وریدی و شریانی
تاریخ برگزاری: 1397/10/12 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: انجمن ترومبوز هموستاز ایران
آدرس وبسایت: http://www.irsthcongress.com
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات