تعداد کنفرانس های آینده: 51 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: بهمن 1397
1. ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://elsconf.ir/fa
2. ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://afpiconf.ir/fa
3. سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/01 (زمان باقی مانده: 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن مدیریت ایران - دانشگاه خاتم
آدرس وبسایت: http://organizationalculture.ir/index.php
4. سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/17
تاریخ برگزاری: 1397/11/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن ژئومکانیک نفت ایران-مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران- دانشگاه صنعتی شاهرود- انجمن اروپایی مهندسین و محققین علوم زمین (EAGE)
آدرس وبسایت: http://pgc2019.com/fa
5. شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/01
تاریخ برگزاری: 1397/11/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آدرس وبسایت: http://www.ichec.ir
6. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/10 (زمان باقی مانده: 2 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/11/03 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
آدرس وبسایت: http://www.vsconf.ir/fa
7. پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/15
تاریخ برگزاری: 1397/11/03 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: انجمن صرع ایران
آدرس وبسایت: http://www.epilepsycongress.ir
8. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/01
تاریخ برگزاری: 1397/11/03 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد
آدرس وبسایت: http://iiiec.ir/fa
9. چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/10 (زمان باقی مانده: 2 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/11/04 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید رجایی
آدرس وبسایت: http://ncsac4.sru.ac.ir/fa
10. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/04 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی نیکان
آدرس وبسایت: http://www.ircce.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات