تعداد کنفرانس های آینده: 172 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اسفند 1397
1. دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
آدرس وبسایت: http://woodconf.ir/fa
2. چهارمین همایش ملی میگوی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده میگوی کشور
آدرس وبسایت: http://4thsnc.areeo.ac.ir
3. اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
آدرس وبسایت: http://tarbiat.imamreza.ac.ir/portal/index.php/en
4. همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم وفنون انتظامی
آدرس وبسایت: http://apu.ac.ir
5. دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه های موثر بر کبد چرب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
آدرس وبسایت: http://confmp.ir/fa
6. شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آدرس وبسایت: http://iraneia.ir
7. دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
آدرس وبسایت: http://seminars.usb.ac.ir/iraf97/en-us/default.aspx
8. همایش بین رشته ای طب سالمندی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
آدرس وبسایت: https://www.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
9. سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آدرس وبسایت: https://icelet2019.kntu.ac.ir/fa
10. چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://ibcc.sbmu.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات