تعداد کنفرانس های آینده: 32 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اسفند 1397
1. اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
آدرس وبسایت: http://conference.pnu.ac.ir/Yazd-qanatpnu97
2. سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس وبسایت: http://mhealth.sums.ac.ir/fa
3. یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری و سومین کنگره سلامت مردان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://www.irhrc2019.ir
4. چهاردهیمن کنگره بین المللی سرطان پستان
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://ibcc.sbmu.ac.ir
5. همایش منطقه ایی موعود گرایی مهدویت
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
آدرس وبسایت: http://www.iauzah.ac.ir
6. سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://hmodir.ir
7. اولین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی-اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه مذاهب اسلامی
آدرس وبسایت: http://mazahebconf.ir
8. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/25
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کاشان
آدرس وبسایت: http://cgco2019.kashanu.ac.ir
9. چهارمین همایش سالانه انکولوژی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/01
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی گراش
آدرس وبسایت: http://gerums.ac.ir
10. کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/16
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیخ بهایی
آدرس وبسایت: http://www.shbuconf.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات