تعداد کنفرانس های آینده: 9 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1398
1. ششمین کنفرانس بین المللی بحران و ریسک(داووس - سوئیس)
تاریخ برگزاری: 1398/02/01 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: Global Risk Forum
آدرس وبسایت: http://idrc.info
2. (The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/24
تاریخ برگزاری: 1398/02/02 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آدرس وبسایت: http://www.mioir.org
3. سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: انجمن رادیولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://35.icrad.ir
4. اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/15 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 19 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آدرس وبسایت: http://confuac.ir
5. دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس وبسایت: http://encms.cancernetwork.ir
6. دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: انجمن بیهوشی قلب ایران
آدرس وبسایت: http://iscanet.ir
7. یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
آدرس وبسایت: http://www.11-ncce.ir/index.php#intro
8. کنگره تازه های سرطان های شایع دستگاه گوارش
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آدرس وبسایت: http://ispha.ir
9. اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/10
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه مازندران
آدرس وبسایت: https://arc-art.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات