تعداد کنفرانس های آینده: 44 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1398
1. پنجمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 22 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صالحان
آدرس وبسایت: http://iccea.ir/fa
2. ششمین کنفرانس بین المللی بحران و ریسک(داووس - سوئیس)
تاریخ برگزاری: 1398/02/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: Global Risk Forum
آدرس وبسایت: http://idrc.info
3. (The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/24
تاریخ برگزاری: 1398/02/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آدرس وبسایت: http://www.mioir.org
4. کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه زابل
آدرس وبسایت: http://duststorm.uoz.ac.ir
5. هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://iranaudiology.ir/forumrtl
6. سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن رادیولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://35.icrad.ir
7. اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/15 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 18 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آدرس وبسایت: http://confuac.ir
8. دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس وبسایت: http://encms.cancernetwork.ir
9. دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها
آدرس وبسایت: http://www.irsdc2019.ir/fa
10. دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس وبسایت: http://tabari2.mazums.ac.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات