تعداد کنفرانس های آینده: 94 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اردیبهشت 1398
1. سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/17
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: جهاد دانشگاهی کردستان - اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی سنندج
آدرس وبسایت: http://hydrologyconf.ir
2. سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن بتن ایران-دانشگاه علم و صنعت ایران
آدرس وبسایت: http://www.nccpconf.ir
3. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد - انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
آدرس وبسایت: http://imc2019.yazd.ac.ir
4. همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن پزشکان کودکان ایران با همکاری بیمارستان مرکز طبی کودکان
آدرس وبسایت: http://www.irpediatrics.com
5. کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه زابل
آدرس وبسایت: http://duststorm.uoz.ac.ir
6. هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://iranaudiology.ir/forumrtl
7. سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن رادیولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://35.icrad.ir
8. اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آدرس وبسایت: http://confuac.ir
9. دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس وبسایت: http://encms.cancernetwork.ir
10. همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/20
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علمی کاربردی مرکز نوبنیاد سیرجان
آدرس وبسایت: http://nobonyad.ac.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات