تعداد کنفرانس های آینده: 37 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: خرداد 1398
1. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس با همکاری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
آدرس وبسایت: http://pehconf.com/fa
2. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی با همکاری دانشگاه امام صادق(ع)
آدرس وبسایت: http://mieaconf.com/fa
3. همایش ملی اینترنت اشیاء در پایدارسازی شهر
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: کنرسیوم مطالعاتی نقش و طرح آنابافت شهر- دانشگاه فنی و حرفه ای
آدرس وبسایت: http://iotsc.ir/fa
4. دومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی
آدرس وبسایت: http://acaeconf.com/fa
5. کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
تاریخ برگزاری: 1398/03/07 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://newconf.ir/fa
6. نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/10 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 9 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
آدرس وبسایت: http://hd98.ir
7. هشتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزشی مدیران خبره نارون
آدرس وبسایت: http://civiled.ir/fa
8. ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30
تاریخ برگزاری: 1398/03/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
آدرس وبسایت: http://icrare2019.iust.ac.ir
9. بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/15
تاریخ برگزاری: 1398/03/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: انجمن جراحان کودکان ایران
آدرس وبسایت: http://irsps.org
10. ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
آدرس وبسایت: http://vconf.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات