تعداد کنفرانس های آینده: 23 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: مرداد 1398
1. هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/28
تاریخ برگزاری: 1398/05/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://nccit.ir
2. اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/05/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://www.confsh.ir/fa
3. سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/05/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://www.confsh.ir/fa
4. همایش سیل سراسری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/06 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/08 (زمان باقی مانده: 6 روز)
برگزار کننده: جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)
آدرس وبسایت: https://sosapoverty.org
5. هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/20
تاریخ برگزاری: 1398/05/14 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://ifmc.ir/fa
6. ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی فرهنگی آپادانا با همکاری مراکز علمی دانشگاهی
آدرس وبسایت: http://iccam.ir/fa/index
7. نخستین جشنواره بین المللی خوراک ملل
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/08 (زمان باقی مانده: 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: موسسه فرهنگی هنری قاب سبز
آدرس وبسایت: https://www.tiffes.ir/index.php/fa
8. نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/10
تاریخ برگزاری: 1398/05/23 (زمان باقی مانده: 3 هفته)
برگزار کننده: انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی شاخه خراسان
آدرس وبسایت: http://mashhadcrd.ir
9. بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/10
تاریخ برگزاری: 1398/05/23 (زمان باقی مانده: 3 هفته)
برگزار کننده: انجمن اپتومتری ایران
آدرس وبسایت: http://www.ioac.ir
10. سومین همایش تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/17 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: همایش گستران
آدرس وبسایت: http://ssp.hgconf3.ir/default.aspx
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات