تعداد کنفرانس های آینده: 15 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: شهریور 1398
1. سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
آدرس وبسایت: http://imamali.ac.ir
2. همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا با همکاری بنیاد علمی – فرهنگی بوعلی سینا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/bali98
3. بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آدرس وبسایت: http://ismc.kmu.ac.ir/fa
4. ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن عناصر کمیاب ایران
آدرس وبسایت: http://www.icter.ir
5. بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/31
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آدرس وبسایت: http://20arcims.kums.ac.ir/fa
6. پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/06/06 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ncier15.uk.ac.ir
7. شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1398/06/06 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن رمز ایران
آدرس وبسایت: https://iscisc2019.um.ac.ir/index.php?lang=fa
8. سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/30
تاریخ برگزاری: 1398/06/10 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
آدرس وبسایت: http://www.biotechcongress.ir
9. هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/15
تاریخ برگزاری: 1398/06/13 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
آدرس وبسایت: http://conf.iaumajlesi.ac.ir
10. پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/06/13 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وبسایت: http://icise.um.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات