تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: شهریور 1398
1. شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1398/06/06 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - انجمن رمز ایران
آدرس وبسایت: https://iscisc2019.um.ac.ir/index.php?lang=fa
2. پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/13 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس وبسایت: http://icise.um.ac.ir
تاریخ برگزاری
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات