تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: آبان 1398
1. بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/15 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 17 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/08 (زمان باقی مانده: 8 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شاهد
آدرس وبسایت: http://cong24.phypha.ir
2. چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/20 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 22 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/15 (زمان باقی مانده: 8 ماه و 20 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
آدرس وبسایت: http://www.conf.birjand.ac.ir/4ncai
3. هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/18 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 19 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/20 (زمان باقی مانده: 8 ماه و 25 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
آدرس وبسایت: http://see8.ir/en
4. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها
تاریخ برگزاری: 1398/08/28 (زمان باقی مانده: 9 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
آدرس وبسایت: http://bioelectromagnetics.cnf.ir/fa
5. همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطبایی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/29 (زمان باقی مانده: 9 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
آدرس وبسایت: http://www.conf.birjand.ac.ir/tabatabai
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات