تعداد کنفرانس های آینده: 11 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: آبان 1398
1. بیست و چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/08 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شاهد
آدرس وبسایت: http://cong24.phypha.ir
2. بیست و هفتمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/08/13 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 11 روز)
برگزار کننده: انجمن جراحان ارتوپدی ایران
آدرس وبسایت: http://iranoa.org
3. شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/08/15 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آدرس وبسایت: http://www.ipsc2019.ir
4. چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/15 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
آدرس وبسایت: http://www.conf.birjand.ac.ir/4ncai
5. سومین کنگره بین المللی زیست پزشکی (ICB2019)
تاریخ برگزاری: 1398/08/19 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس وبسایت: http://www.icbcongress.com
6. هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/18
تاریخ برگزاری: 1398/08/20 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 18 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
آدرس وبسایت: http://see8.ir/en
7. اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/31 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 28 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/21 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 19 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
آدرس وبسایت: https://conf.birjand.ac.ir/vaghf/default.aspx
8. اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 20 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://www.pexcec.ir
9. یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/31
تاریخ برگزاری: 1398/08/28 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
آدرس وبسایت: http://11ohs.ioha.ir
10. اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها
تاریخ برگزاری: 1398/08/28 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
آدرس وبسایت: http://bioelectromagnetics.cnf.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات