تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: دی 1398
1. نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/31
تاریخ برگزاری: 1398/10/03 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
آدرس وبسایت: http://2019.isav.ir
2. سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/31 (زمان باقی مانده: 2 ماه)
تاریخ برگزاری: 1398/10/04 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
آدرس وبسایت: https://rcrdu.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=98d478aa-7c08-43ad-a0b3-ea6028421e18
3. کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)
تاریخ ارسال مقالات: 1398/08/10 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 10 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/10/26 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)
آدرس وبسایت: http://imamali.wiki
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات