تعداد کنفرانس های آینده: 6 مورد
فیلترها تاریخ برگزاری: اسفند 1398
1. چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
تاریخ برگزاری: 1398/12/01 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه
آدرس وبسایت: https://www.peconf.ir/fa
2. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/10/25 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 25 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/12/05 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://emconf.ir/fa
3. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/10/25 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 25 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/12/05 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
آدرس وبسایت: http://niconf.ir/fa
4. اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
تاریخ برگزاری: 1398/12/08 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس
آدرس وبسایت: http://www.confima.ir/fa
5. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/11/25 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 25 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/12/10 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل - موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی مدیریت شهری و روستایی اردبیل و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
آدرس وبسایت: http://iscv.ir/fa
6. سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/10/15 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 15 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/12/15 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
آدرس وبسایت: http://vsconf.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات