تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: آذربایجان شرقی
1. بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن
تاریخ برگزاری: 1398/05/31 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز بین المللی حمایت از جوامع ایمن
آدرس وبسایت: http://www.safe2019.com
2. اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/10
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه تبریز-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
آدرس وبسایت: http://www.iranapiculture.ir/fa
3. اولین کنگره دوسالانه تازه های روانشناسی و علوم رفتاری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/31 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/07/16 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 22 روز)
برگزار کننده: دانشگاه تبریز
آدرس وبسایت: http://www.pbs2019.ir
4. دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/05 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/07/29 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://cau2019.ir/fa
5. پنجمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ
تاریخ ارسال مقالات: 1398/07/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 7 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/22 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آدرس وبسایت: http://dcbdp2019.azaruniv.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات