تعداد کنفرانس های آینده: 17 مورد
فیلترها استان: خراسان رضوی
1. اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
آدرس وبسایت: http://tarbiat.imamreza.ac.ir/portal/index.php/en
2. دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی
آدرس وبسایت: http://elmconf.ir/fa
3. دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: مؤسسه آموزش عالی وحدت
آدرس وبسایت: http://ncece.vahdat.ac.ir
4. سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس وبسایت: http://mums.ac.ir
5. همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
تاریخ برگزاری: 1397/12/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: مرکز آموزش عالی کاشمر
آدرس وبسایت: http://ncsd-torshiz.kashmar.ac.ir
6. پنجمین همایش ملی فناوری های نوین با رویکرد ساختمان های بلند مرتبه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
آدرس وبسایت: http://mhud.ir
7. سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/28 (زمان باقی مانده: 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز تربت حیدریه -اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه
آدرس وبسایت: http://iclp.ir/fa
8. دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/20 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی، آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد
آدرس وبسایت: http://argconf.ir/site/news/mechanic
9. دومین کنفرانس سالانه ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/20 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی، آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد
آدرس وبسایت: http://argconf.ir/site/news/power
10. دومین کنفرانس سالانه ملی ریاضیات و فیزیک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/20 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی، آموزشی و پژوهشی أرگ مشهد
آدرس وبسایت: http://argconf.ir/site/news/construction
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات