تعداد کنفرانس های آینده: 16 مورد
فیلترها استان: خراسان رضوی
1. همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/25
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: شهرداری نیشابور
آدرس وبسایت: http://hamayesh.neyshabur.ir
2. نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
آدرس وبسایت: http://tadbir-aege.ir/fa
3. نوزدهمین کنگره اپتومتری خراسان (سمینار اپتومتری لنز و عدسی)
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: انجمن اپتو متری خراسان
آدرس وبسایت: http://www.kao.ir
4. همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/12 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد- موسسه آموزش عالی سلمان
آدرس وبسایت: http://confpn.ir/fa
5. همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/10
تاریخ برگزاری: 1398/02/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: شهرداری مشهد
آدرس وبسایت: http://ssr1.ir/fa
6. نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/27 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
آدرس وبسایت: http://tadbir-ceci.ir/fa
7. سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
تاریخ برگزاری: 1398/03/21 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 20 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس وبسایت: http://cong-neuroinflammation.mums.ac.ir/fa
8. سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/28 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.newagriconf.ir/fa
9. ششمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
آدرس وبسایت: http://www.argconf.ir
10. پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
آدرس وبسایت: http://www.argconf.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات