تعداد کنفرانس های آینده: 6 مورد
فیلترها استان: خراسان شمالی
1. ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
آدرس وبسایت: http://vconf.ir
2. چهارمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/21 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر
آدرس وبسایت: http://hamyarconf.ir
3. دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/21 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
آدرس وبسایت: http://okconf.ir
4. دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/21 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
آدرس وبسایت: http://yarconf.ir
5. چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/21 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
آدرس وبسایت: http://ebuconf.ir
6. دومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/21 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
آدرس وبسایت: http://muconf.ir
تاریخ برگزاری
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات