تعداد کنفرانس های آینده: 2 مورد
فیلترها استان: خوزستان
1. دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/17
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آدرس وبسایت: http://www.iaud.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=10&PageId=1519&codeV=3&tempname=Hamayesh
2. همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی
تاریخ برگزاری: 1397/12/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معاونت علمی دانشکده پرستاری مامایی
آدرس وبسایت: http://iaud.ac.ir
تاریخ برگزاری
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات