تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: خوزستان
1. پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
تاریخ برگزاری: 1397/11/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
آدرس وبسایت: http://behconf.ir/fa
2. یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/30
تاریخ برگزاری: 1397/11/09 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://11irec.ir
3. سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/09
تاریخ برگزاری: 1397/11/11 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://www.llld.ir/index.php/fa
4. پنجمین کنفرانس ملی مطالعات انگلیسی(آموزش و یادگیری، ادبیات و ترجمه)
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/09
تاریخ برگزاری: 1397/11/11 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)
آدرس وبسایت: http://www.eltl.ir/fa
5. اولین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/09
تاریخ برگزاری: 1397/11/11 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه امیرالمومنین(ع)
آدرس وبسایت: http://www.ltlt.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات