تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: خوزستان
1. دومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/05 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 18 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
آدرس وبسایت: http://fncaeri.ramin.ac.ir
2. اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
تاریخ برگزاری: 1398/08/22 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 22 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://www.pexcec.ir
3. چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه بررسی مسائل جاری زبان ها، زبان شناسی، ترجمه و ادبیات
تاریخ ارسال مقالات: 1398/10/10 (زمان باقی مانده: 8 ماه و 10 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/11/12 (زمان باقی مانده: 9 ماه و 12 روز)
برگزار کننده: مؤسسه پژوهشگران اندیشمند
آدرس وبسایت: http://llld.ir/index.php/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات