تعداد کنفرانس های آینده: 6 مورد
فیلترها استان: فارس
1. ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی جهرم
آدرس وبسایت: http://imec6.ir/main
2. نهمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور و دومین کنگره ملی بیماری های غیر واگیر
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/05
تاریخ برگزاری: 1397/11/18 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 22 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی فسا
آدرس وبسایت: http://ncdrccongress.ir/fa
3. سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس وبسایت: http://mhealth.sums.ac.ir/fa
4. ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 12 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
آدرس وبسایت: http://www.acec2019.com
5. هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/10 (زمان باقی مانده: 2 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/12/09 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس وبسایت: http://burn2019.sums.ac.ir/fa
6. یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/10 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
آدرس وبسایت: http://www.11-ncce.ir/index.php#intro
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات