تعداد کنفرانس های آینده: 9 مورد
فیلترها استان: فارس
1. همایش ملی ادبیات معاصر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/11/28 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی حافظ شیراز
آدرس وبسایت: http://hafez.ac.ir/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C
2. سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
آدرس وبسایت: http://mhealth.sums.ac.ir/fa
3. اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/27
تاریخ برگزاری: 1397/12/04 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/cft97
4. همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/28
تاریخ برگزاری: 1397/12/06 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
آدرس وبسایت: http://psychology-health.shirazu.ac.ir
5. ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
آدرس وبسایت: http://www.acec2019.com
6. هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس وبسایت: http://burn2019.sums.ac.ir/fa
7. هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی
تاریخ برگزاری: 1397/12/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
آدرس وبسایت: http://rsc8.sums.ac.ir/fa
8. یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: مرکز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس وبسایت: http://mecc.ir/2019
9. یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
تاریخ برگزاری: 1398/02/10 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیراز
آدرس وبسایت: http://www.11-ncce.ir/index.php#intro
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات