تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: گیلان
1. سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/26 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://nmch1404.ir
2. سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/31 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://infm.ir
3. سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/07/15 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 19 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/29 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://csc2019.guilan.ac.ir/Home/Index
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات