تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: گیلان
1. دومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/10 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://nmch1404.com
2. چهارمین کنفرانس دستاوردهای نوین و به روز در علوم مهندسی و فناوری های جدید
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://4dmf97.ir
3. اولین همایش ملی کاربرد علوم مهارتی در توسعه فناوری الکترومکانیک
تاریخ برگزاری: 1397/11/24 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/det97
4. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://mp97.ir
5. دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس (سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان )
آدرس وبسایت: http://2infm97.ir
تاریخ برگزاری
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات