تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: مازندران
1. اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علامه محدث نوری
آدرس وبسایت: http://heco2018.com/fa
2. همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/12 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه مازندران
آدرس وبسایت: https://conf.umz.ac.ir/karafarini
3. دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01
تاریخ برگزاری: 1397/12/22 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
آدرس وبسایت: http://mtsconf.ir/Portal/fa/index.aspx
4. نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/01/29 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: دانشکده فنی و حرفه ای سما بابل
آدرس وبسایت: http://arc98.ir/fa
5. دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 7 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس وبسایت: http://tabari2.mazums.ac.ir/fa
6. دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم و فنون مازندران
آدرس وبسایت: http://icors2019.ir/fa
7. اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/10
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: دانشگاه مازندران
آدرس وبسایت: https://arc-art.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات