تعداد کنفرانس های آینده: 4 مورد
فیلترها استان: مازندران
1. هفتمین کنفرانس ملی روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/22 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/28 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://ncsep.ir
2. هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/07/04 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://ncame.ir
3. هفتمین همایش سراسری طب و قضا
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/07/17 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 21 روز)
برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور
آدرس وبسایت: http://tebvaghaza.ir
4. اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/30 (زمان باقی مانده: 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/12/08 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 12 روز)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس
آدرس وبسایت: http://www.confima.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات