تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: مازندران
1. دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس وبسایت: http://tabari2.mazums.ac.ir/fa
2. دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم و فنون مازندران
آدرس وبسایت: http://icors2019.ir/fa
3. اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/10
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه مازندران
آدرس وبسایت: https://arc-art.ir
4. هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://ncame.ir
5. ششمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://ncsep.ir
6. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/24 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 23 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://nccse.ir
7. هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/24 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 23 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
آدرس وبسایت: http://ncuca.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات