تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: همدان
1. دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/13
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://hwater.ir
2. سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://hmodir.ir
3. دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/22
تاریخ برگزاری: 1397/12/09 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://adabiconf.ir
4. دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/26
تاریخ برگزاری: 1397/12/12 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://mecconf.ir
5. اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://biologyco.ir
6. دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/04 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
تاریخ برگزاری: 1397/12/21 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://mathco.ir
7. اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/25 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی همایش
آدرس وبسایت: http://ravanshenasco.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات