تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: اردبیل
1. اولین همایش ملی توسعه پایدار با محوریت توسعه صنعت گردشگری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/20 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/31 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
آدرس وبسایت: http://conf.aukh.ac.ir/sdt/fa
2. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/15
تاریخ برگزاری: 1398/06/03 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس وبسایت: http://organic.uma.ac.ir
3. اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/15
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس وبسایت: http://envpro.uma.ac.ir
4. اولین همایش ملی مدرسه فردا
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 14 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/28 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس وبسایت: http://www.fschooluma.ir/fa
5. اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده)
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/31
تاریخ برگزاری: 1398/07/11 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 11 روز)
برگزار کننده: آموزشکده فنی و حرفه ای سما اردبیل
آدرس وبسایت: http://www.cadu.ir/fa
6. دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/17 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 16 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/07/17 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 17 روز)
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی
آدرس وبسایت: http://www.asibuma.ir/fa
7. دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/11/25 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 25 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/12/10 (زمان باقی مانده: 7 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری اردبیل - موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی مدیریت شهری و روستایی اردبیل و موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا
آدرس وبسایت: http://iscv.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات