تعداد کنفرانس های آینده: 4 مورد
فیلترها استان: یزد
1. دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/15
تاریخ برگزاری: 1398/07/23 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد
آدرس وبسایت: http://confs.yazd.ac.ir/scaas
2. پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/07/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 24 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/08/29 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد
آدرس وبسایت: http://confs.yazd.ac.ir/nuclearan5
3. همایش ملی نکوداشت زنده یاد استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/31 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/09/06 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد
آدرس وبسایت: http://confs.yazd.ac.ir/zarooei
4. دومین همایش بین ­المللی شورورزی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/09/30 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/11/30 (زمان باقی مانده: 6 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: مرکز ملی تحقیقات شوری
آدرس وبسایت: http://2ich.areeo.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات