تعداد کنفرانس های آینده: 8 مورد
فیلترها استان: یزد
1. پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/01
تاریخ برگزاری: 1397/11/03 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه یزد
آدرس وبسایت: http://iiiec.ir/fa
2. پنجمین همایش ملی حقوق(تحولات مسئولیت های مدنی در نظام حقوقی ایران)
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/02 (زمان باقی مانده: 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/11/25 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
آدرس وبسایت: http://conf.maybodiau.ac.ir/law5/fa
3. اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه پیام نور مرکز اردکان
آدرس وبسایت: http://conference.pnu.ac.ir/Yazd-qanatpnu97
4. یازدهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: انجمن نورورژنتیک ایران
آدرس وبسایت: http:// http://cong-neurogenetic2019.iauyazd.ac.ir/fa
5. سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 8 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - شهرداری یزد
آدرس وبسایت: http://gis97.iauyazd.ac.ir/fa
6. هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل
تاریخ برگزاری: 1398/01/30 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
آدرس وبسایت: http://ssu.ac.ir/award97
7. هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
تاریخ برگزاری: 1398/01/30 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
آدرس وبسایت: http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=1038
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات