تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
فیلترها استان: یزد
1. هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل و سومین کنگره بین المللی ژنتیک تولید مثل
تاریخ برگزاری: 1398/01/30 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
آدرس وبسایت: http://ssu.ac.ir/award97
2. هشتمین کنگره بین المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل
تاریخ برگزاری: 1398/01/30 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: پژوهشکده علوم تولید مثل دانشگاه علوم پزشکی یزد
آدرس وبسایت: http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=1038
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات