تعداد کنفرانس های آینده: 4 مورد
فیلترها استان: البرز
1. سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/22
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.modiranconf.com/fa
2. دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/30 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://ecmm.ir/fa
3. چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/31 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://ghadir2019.com/fa
4. سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/31 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/10/04 (زمان باقی مانده: 5 ماه و 10 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
آدرس وبسایت: https://rcrdu.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=98d478aa-7c08-43ad-a0b3-ea6028421e18
رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات