تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: البرز
1. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/18
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://modiranconf2017.com/fa
2. کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://ghadir2019.com/fa
3. سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://www.newresearch2018.com/fa
4. سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://www.research2018.ir/fa
5. کنگره ملی گزارش های موردی بالینی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/30
تاریخ برگزاری: 1397/10/05 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی البرز
آدرس وبسایت: http://abzums-ccr.ir
تاریخ برگزاری
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات