تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: البرز
1. سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/20
تاریخ برگزاری: 1398/02/31 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.manageaccount.ir/fa
2. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/22
تاریخ برگزاری: 1398/02/31 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.confengineering.ir/fa
3. دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/22 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 2 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.ric2018.ir/fa
4. سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 24 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.modiranconf.com/fa
5. دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/22 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 26 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/30 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://ecmm.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات