تعداد کنفرانس های آینده: 7 مورد
فیلترها استان: اصفهان
1. سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/op13
2. کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/17
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
آدرس وبسایت: http://kashannanoconf.ir
3. چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
آدرس وبسایت: http://conf.ui.ac.ir/pps4/fa
4. چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربینی و روانشناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 21 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.newresearch2019.com/fa
5. چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/22 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 21 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/03/29 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.research2019.ir/fa
6. اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/30 (زمان باقی مانده: 4 هفته)
تاریخ برگزاری: 1398/03/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان
آدرس وبسایت: https://pe-tec.iut.ac.ir/fa
7. هشتمین همایش مهندسی برق مجلسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 14 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/13 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 15 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
آدرس وبسایت: http://conf.iaumajlesi.ac.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات