تعداد کنفرانس های آینده: 5 مورد
فیلترها استان: اصفهان
1. سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/22
تاریخ برگزاری: 1397/10/03 (زمان باقی مانده: 1 هفته)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس باحمایت انجمن ها و گروههای اموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://www.fncpi.ir/fa
2. همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/30
تاریخ برگزاری: 1397/10/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه)
برگزار کننده: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
آدرس وبسایت: http://eep97.isfedu.ir
3. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/25
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کاشان
آدرس وبسایت: http://cgco2019.kashanu.ac.ir
4. کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/16
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیخ بهایی
آدرس وبسایت: http://www.shbuconf.ir/fa
5. کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 5 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 12 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیخ بهایی
آدرس وبسایت: http://www.mtcb.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات