تعداد کنفرانس های آینده: 8 مورد
فیلترها استان: اصفهان
1. چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/25
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه کاشان
آدرس وبسایت: http://cgco2019.kashanu.ac.ir
2. کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/16
تاریخ برگزاری: 1397/12/02 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیخ بهایی
آدرس وبسایت: http://www.shbuconf.ir/fa
3. نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/07 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
برگزار کننده: انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
آدرس وبسایت: http://www.iwnt.com/19conf
4. پانزدهمین کنفرانس ملی روز مهندس
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: انجمن خدمات مهندسی اصفهان
آدرس وبسایت: http://www.engday.ir/web
5. کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01
تاریخ برگزاری: 1397/12/08 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شیخ بهایی
آدرس وبسایت: http://www.mtcb.ir/fa
6. چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/16 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
آدرس وبسایت: http://conf.mau.ac.ir/smppc2019
7. همایش ملی خوشنویسی و نگارگری
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
تاریخ برگزاری: 1398/01/27 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: دانشگاه هنر اصفهان
آدرس وبسایت: http://auicpconference.ir/fa
8. چهارمین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی
تاریخ برگزاری: 1398/02/11 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 14 روز)
برگزار کننده: دانشگاه اصفهان
آدرس وبسایت: http://conf.ui.ac.ir/pps4/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات