تعداد کنفرانس های آینده: 106 مورد
فیلترها استان: تهران
1. اولین همایش بین المللی نقش فناوری اطلاعات در تحقق افق 1404 ایران
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش سازان امروز
آدرس وبسایت: http://iran2025.com
2. پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی
تاریخ برگزاری: 1397/11/29 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شمس گنبد و با حمایت انجمن ها و گروههای آموزشی دانشگاههای کشور
آدرس وبسایت: http://www.psychoconf.ir/fa
3. کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم ، مهندسی و تکنولوژی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/26
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: شرکت همایش آروین البرز
آدرس وبسایت: http://www.tiet2019.ir/fa
4. کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت
آدرس وبسایت: http://hamayesh-nchir.ihio.gov.ir
5. هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران
آدرس وبسایت: http://omfscongress2019.ir
6. ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/12
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
آدرس وبسایت: http://www.pardisconf.com/lls2019
7. پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران
آدرس وبسایت: http://www.ieanc.org/fa
8. همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم وفنون انتظامی
آدرس وبسایت: http://apu.ac.ir
9. دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه های موثر بر کبد چرب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
آدرس وبسایت: http://confmp.ir/fa
10. شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آدرس وبسایت: http://iraneia.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات