تعداد کنفرانس های آینده: 73 مورد
فیلترها استان: تهران
1. سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن بتن ایران-دانشگاه علم و صنعت ایران
آدرس وبسایت: http://www.nccpconf.ir
2. همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن پزشکان کودکان ایران با همکاری بیمارستان مرکز طبی کودکان
آدرس وبسایت: http://www.irpediatrics.com
3. هجدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی شنوایی شناسی ایران
آدرس وبسایت: http://iranaudiology.ir/forumrtl
4. سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: انجمن رادیولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://35.icrad.ir
5. اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی، معماری وعمران دانش بنیان
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: دانشکده عمران، معماری و هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آدرس وبسایت: http://confuac.ir
6. دومین کنگره بین المللی کنترل سرطان
تاریخ برگزاری: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرس وبسایت: http://encms.cancernetwork.ir
7. همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/20
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
آدرس وبسایت: http://icciam.khu.ac.ir
8. هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: موسسه رسایش
آدرس وبسایت: http://www.supplementgold.ir
9. دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها
آدرس وبسایت: http://www.irsdc2019.ir/fa
10. ششمین اجلاس جهانی صدا
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
آدرس وبسایت: http://radioforum.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات