تعداد کنفرانس های آینده: 64 مورد
فیلترها استان: تهران
1. دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر
آدرس وبسایت: http://psychi.ir/Poster.aspx
2. چهاردهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان
تاریخ برگزاری: 1397/09/27 (زمان باقی مانده: 1 روز)
برگزار کننده: گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://ped.sbmu.ac.ir
3. همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/28
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن افق نوین علم و فناوری
آدرس وبسایت: http://mhconf.ir/fa
4. سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://www.irnutrcongress.com
5. سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی و سومین کنگره بین المللی پرستاری و کارشناسان رادیوتراپی
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://cong2018.isro.org.ir
6. سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://cong2018.isro.org.ir
7. چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ و هنر
آدرس وبسایت: http://www.4mseconf.com
8. ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/30
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
آدرس وبسایت: http://www.6iicmo.com/fa
9. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
آدرس وبسایت: http://4icmhsr.com/fa
10. سومین همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/30
تاریخ برگزاری: 1397/09/30 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس وبسایت: http://www.utconf.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات