تعداد کنفرانس های آینده: 3 مورد
1. دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
تاریخ ارسال مقالات: 1396/12/15
تاریخ برگزاری: 1397/03/29 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
برگزار کننده: کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه همایش بین المللی انرژی
آدرس وبسایت: http://irannec.com/Home.aspx
2. نخستین همایش جامع بین المللی علوم پزشکی، داروسازی و پرستاری
تاریخ ارسال مقالات: 1396/04/20
تاریخ برگزاری: 1397/04/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 23 روز)
برگزار کننده: مرکز همایش های کوشا گستر
آدرس وبسایت: http://mpni.ir
3. هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/05/15 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 13 روز)
تاریخ برگزاری: 1397/06/14 (زمان باقی مانده: 3 ماه و 13 روز)
برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران-دانشگاه شهرکرد
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/17hydro96
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات