تعداد کنفرانس های آینده: 57 مورد
11. اولین همایش زندگی دانشجویی " فرصت ها و آسیب ها " با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/30
تاریخ برگزاری: 1398/04/26 (زمان باقی مانده: 3 هفته)
برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا
آدرس وبسایت: http://basudormitory.ir/fa
12. دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/25 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.diniconf.ir/fa
13. سومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/22 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
آدرس وبسایت: http://www.modiranconf.com/fa
14. اولین کنفرانس بین المللی بلاکچین و اقتصاد دانش بنیان
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/25 (زمان باقی مانده: 2 هفته و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/04/31 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 5 روز)
برگزار کننده: انجمن مدیریت دانش ایران
آدرس وبسایت: http://www.mbeconf.com/fa
15. ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/03/31
تاریخ برگزاری: 1398/05/01 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
آدرس وبسایت: http://confs.yazd.ac.ir
16. چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/22
تاریخ برگزاری: 1398/05/01 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: دانشگاه ارومیه
آدرس وبسایت: http://www.4iacc.ir
17. هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
تاریخ برگزاری: 1398/05/01 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 6 روز)
برگزار کننده: انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
آدرس وبسایت: https://iapd.ir
18. اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/05/03 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://www.confsh.ir/fa
19. سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/05/03 (زمان باقی مانده: 4 هفته و 1 روز)
برگزار کننده: دانشگاه گیلان
آدرس وبسایت: http://www.confsh.ir/fa
20. ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/10 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 6 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 11 روز)
برگزار کننده: موسسه علمی فرهنگی آپادانا با همکاری مراکز علمی دانشگاهی
آدرس وبسایت: http://iccam.ir/fa/index
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات