تعداد کنفرانس های آینده: 150 مورد
11. سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://www.irnutrcongress.com
12. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/18
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://modiranconf2017.com/fa
13. سومین کنگره بین المللی و سیزدهمین همایش سالانه کلینیکال انکولوژی و سومین کنگره بین المللی پرستاری و کارشناسان رادیوتراپی
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://cong2018.isro.org.ir
14. هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: جهاددانشگاهی استان کرمان -دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://ces8.endri.ir
15. سیزدهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی ایران
تاریخ برگزاری: 1397/09/28 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران
آدرس وبسایت: http://cong2018.isro.org.ir
16. چهارمین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: پژوهشگاه فرهنگ و هنر
آدرس وبسایت: http://www.4mseconf.com
17. ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/30
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
آدرس وبسایت: http://www.6iicmo.com/fa
18. اولین همایش بین المللی مدیریت و مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
آدرس وبسایت: http://icocs.ir/fa
19. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
آدرس وبسایت: http://4icmhsr.com/fa
20. کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/20
تاریخ برگزاری: 1397/09/29 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها
آدرس وبسایت: http://ghadir2019.com/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات