تعداد کنفرانس های آینده: 190 مورد
11. سیزدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی
آدرس وبسایت: http://seminar.mui.ac.ir/op13
12. کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/17
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
آدرس وبسایت: http://kashannanoconf.ir
13. همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/20
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی با همکاری قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
آدرس وبسایت: http://icciam.khu.ac.ir
14. همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/25
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: شهرداری نیشابور
آدرس وبسایت: http://hamayesh.neyshabur.ir
15. هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: موسسه رسایش
آدرس وبسایت: http://www.supplementgold.ir
16. کنگره ملی حضرت دانیال نبی (ع)
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/22
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://sacoir.ir/fa
17. اولین همایش ملی ارزیابی علم، ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/25
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس وبسایت: http://srecon.uk.ac.ir
18. دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن علمی پویایی شناسی سیستم ها
آدرس وبسایت: http://www.irsdc2019.ir/fa
19. دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
آدرس وبسایت: http://tabari2.mazums.ac.ir/fa
20. ششمین اجلاس جهانی صدا
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران
آدرس وبسایت: http://radioforum.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات