تعداد کنفرانس های آینده: 254 مورد
11. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین و پژوهش های کاربردی در مهندسی پزشکی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://mp97.ir
12. ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/12
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
آدرس وبسایت: http://www.pardisconf.com/lls2019
13. دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه کنفرانس (سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان )
آدرس وبسایت: http://2infm97.ir
14. پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1397/11/30 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: انجمن انرژی ایران
آدرس وبسایت: http://www.ieanc.org/fa
15. دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
آدرس وبسایت: http://woodconf.ir/fa
16. چهارمین همایش ملی میگوی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - پژوهشکده میگوی کشور
آدرس وبسایت: http://4thsnc.areeo.ac.ir
17. اولین کنفرانس بین المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
آدرس وبسایت: http://tarbiat.imamreza.ac.ir/portal/index.php/en
18. همایش ملی پلیس،عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم انتظامی امین-دانشکده علوم وفنون انتظامی
آدرس وبسایت: http://apu.ac.ir
19. دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه های موثر بر کبد چرب
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی
آدرس وبسایت: http://confmp.ir/fa
20. شانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
آدرس وبسایت: http://iraneia.ir
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات