تعداد کنفرانس های آینده: 57 مورد
21. بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/10
تاریخ برگزاری: 1398/05/23 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 19 روز)
برگزار کننده: انجمن اپتومتری ایران
آدرس وبسایت: http://www.ioac.ir
22. سومین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز 1404
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 11 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/26 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 22 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://nmch1404.ir
23. کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 16 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/30 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 26 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کفرانس
آدرس وبسایت: http://www.humanitycong.ir/fa
24. سومین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/15 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 11 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/31 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: سازمان بسیج مهندسی صنعتی استان گیلان
آدرس وبسایت: http://infm.ir
25. پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تاریخ ارسال مقالات: 1398/05/20 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 16 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/05/31 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 27 روز)
برگزار کننده: دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس وبسایت: http://www.businessconf.ir/fa
26. سومین کنگره بین المللی امام علی(ع) پژوهی بامعرفی جایزه جهانی امام علی علیه السلام
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/01 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 28 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام
آدرس وبسایت: http://imamali.ac.ir
27. همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/30 (زمان باقی مانده: 3 هفته و 4 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/02 (زمان باقی مانده: 1 ماه و 29 روز)
برگزار کننده: دانشگاه بوعلی سینا با همکاری بنیاد علمی – فرهنگی بوعلی سینا و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان
آدرس وبسایت: http://conf.isc.gov.ir/bali98
28. بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/01
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آدرس وبسایت: http://ismc.kmu.ac.ir/fa
29. ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
تاریخ ارسال مقالات: 1398/04/15 (زمان باقی مانده: 1 هفته و 3 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی زنجان و انجمن عناصر کمیاب ایران
آدرس وبسایت: http://www.icter.ir
30. بیستمین کنگره پ‍ژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/31
تاریخ برگزاری: 1398/06/05 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 2 روز)
برگزار کننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آدرس وبسایت: http://20arcims.kums.ac.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات