تعداد کنفرانس های آینده: 190 مورد
21. سیزدهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/30
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
آدرس وبسایت: http://13arcemss.ir
22. پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/30
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علم و فرهنگ
آدرس وبسایت: http://iranwebconf.ir/fa
24. یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/15
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: مرکز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس وبسایت: http://mecc.ir/2019
25. دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب ایران
تاریخ برگزاری: 1398/02/04 (زمان باقی مانده: 2 روز)
برگزار کننده: انجمن بیهوشی قلب ایران
آدرس وبسایت: http://iscanet.ir
26. دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
تاریخ ارسال مقالات: 1397/12/29
تاریخ برگزاری: 1398/02/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
آدرس وبسایت: http://hamayesh.iau-maragheh.ac.ir/cp2018/fa
27. نخستین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست،جغرافیا و انرژی در توسعه پایدار
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/03 (زمان باقی مانده: 1 روز)
تاریخ برگزاری: 1398/02/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: شرکت به اندیش آوران تدبیر قهستان
آدرس وبسایت: http://tadbir-aege.ir/fa
28. دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال
تاریخ برگزاری: 1398/02/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس وبسایت: http://colorectal98.sums.ac.ir
29. اولین کنگره تازه های مشاوره های قلب
تاریخ برگزاری: 1398/02/05 (زمان باقی مانده: 3 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://www.UCCC2019.ir
30. همایش بین‌المللی کاربرد استانداردهای GS1 در اینترنت اشیاء
تاریخ ارسال مقالات: 1398/01/20
تاریخ برگزاری: 1398/02/07 (زمان باقی مانده: 5 روز)
برگزار کننده: مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
آدرس وبسایت: http://event.gs1ir.org/fa/home
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات