تعداد کنفرانس های آینده: 254 مورد
21. دومین دوره گفتگوهای فرهنگی ایران و افغانستان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه سیستان و بلوچستان
آدرس وبسایت: http://seminars.usb.ac.ir/iraf97/en-us/default.aspx
22. همایش بین رشته ای طب سالمندی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/09/30
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز
آدرس وبسایت: https://www.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
23. سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
آدرس وبسایت: https://icelet2019.kntu.ac.ir/fa
24. چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آدرس وبسایت: http://ibcc.sbmu.ac.ir
25. پنجمین کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان
آدرس وبسایت: http://humanities-conf.ir/fa
26. دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/15
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی
آدرس وبسایت: http://elmconf.ir/fa
27. دومین کنفرانس بین المللی دیزاین"معماری، معماری داخلی، طراحی صنعتی"
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/27
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه الزهرا
آدرس وبسایت: http://www.afamevents.ir
28. اولین همایش ملی مراقبت و درمان
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/20
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
آدرس وبسایت: http://ctn1.aliabadiau.ac.ir
29. دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/01
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز
آدرس وبسایت: http://www.ceitconf.ir/fa
30. سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و مدیریت بحران
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/13
تاریخ برگزاری: 1397/12/01 (زمان باقی مانده: 4 روز)
برگزار کننده: موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان
آدرس وبسایت: http://nc-ce.ir/fa
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات