نهمین کنفرانس بین المللی اطلاعات و مهندسی فازی

برگزار کننده: مرکز بین المللی بهینه سازی و تصمیم گیری-انجمن فازی چین و ایران -انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://www.icodm.com/en
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/10/09
تاریخ برگزاری: 1397/11/24
اطلاعات تماس
تلفن: 09119113181- اقای دکتر ناصری
آدرس: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات