همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی

برگزار کننده: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://eep97.isfedu.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/07/30
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/10/15
تاریخ برگزاری: 1397/10/26
اطلاعات تماس
ایمیل: eep97@isfedu.ir
تلفن: 03136201908
آدرس: تقاطع خیابان ارتش و حیکم نظامی- مدیریت آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان - ساختمان شماره 3-اتاق 325-کد پستی:8174773111
موضوعات


 ایده های راهبردی در آموزش محیط زیست در مدارس


آموزش با رویکرد فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و انرژی و بازیافت آن ها
آموزش با رویکرد حفظ منابع طبیعی، آب، خاک و هوا
آموزش و پرورش و مدارس طبیعت
نقش اکو توریسم و بازدید های علمی زیست محیطی در آموزش دانش آموزان
آموزش مدیریت پسمانددر مدارس
گیاهان دارویی منابع ارزشمند حیات
کشاورزی پایدار و محیط زیست
راهکارهای ارتقای آموزش محیط زیست در مدارس
آموزش تعامل با حیوانات، طبیعت هوشمند


آموزش و پرورش و حفظ محیط زیست 


نقش مشارکت دانش آموزان در حفظ منابع طبیعی، آب، خاک و هوا
نقش آموزش و پرورش در مدیریت منابع آب ، خاک و گیاه و روش های بهینه سازی مصرف آن
پیشینه فرهنگ زیست محیطی در مدارس
حقوق محیط زیست و مدارس
نقش آموزش و پرورش در آگاه سازی مصرف بهینه انرژی
نقش آموزش و پرورش در پیشبرد اهداف سازگار با محیط زیست
حفاظت از محیط زیست با منظر آیات ، روایات ، مباحث فقهی ، شعر و ادبیات، تاریخ و جغرافیا و لزوم توجه به آن در محتوای آموزش در مدارس
تاثیر پذیری روابط اجتماعی و خانوادگی از ورود طبیعت به خانه


محیط ‌زیست، فناوری های نوین و توسعه هوشمند


کاربرد فناوری و انرژی های نوین در حفظ محیط زیست
کاربرد فناوری اطلاعات و حفظ محیط زیست
نقش انرژی های تجدید پذیر و فناوری های نوین در جلوگیری از آلودگی هوا
کاربرد فناوری های نوین در حفظ و مدیریت منابع آبی 
نقش فناوری های نوین در جلوگیری از امواج و اشعه های طبیعی و غیر طبیعی مخرب محیط زیست
روش های نوین در کنترل آلاینده های آب و خاک
کاربرد فناوری های نوین در پاک سازی محیط زیست
فناوری های نوین در مقابله با ریزگردها
فناوری های نوین و مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی
کاربرد فناوری های نوین در مدیریت پسماندها و بازیافت آن
کاربرد فناوری نانو در محیط زیست
شیمی سبز و توسعه دانش زیست محیطی در طراحی محصولات
تاثیرات آلودگی های نوری ، صوتی وامواح الکترومغناطیسی بر محیط زیست 
فناوری های نوین درمدیریت مصرف آب 


محیط زیست، استانداردها ، بهداشت، سلامت و صنایع غذایی


پیشگیری از بیماری ها با حفظ محیط زیست
فاکتورهای خطرزا در محیط زیست
محیط زیست، گیاهان دارویی و طب سنتی
محیط زیست و آسیب های صنایع غذایی
آثار جهانی و منطقه ای آلودگی ها (آب،خاک،هوا،صوت) بر سلامت انسان
اثرات تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان و کرۀ زمین
کیفیت آب و سلامت غذایی انسان
مدیریت سوانح و مخاطرات محیط زیست
مخاطرات زیست محیطی
برررسی استانداردهای زیست محیطی و توجه به ارتقای شاخص های زیست محیطی در کشور
لزوم توجه به محصولات غذایی سالم و ارگانیک


مدیریت تقاضای آب و سازگاری با کم آبی


مدیریت مصرف آب با رویکردهای فنی، فرهنگی و قانونی
کاهش هدررفت آب از دیدگاه فنی و عمومی
بازچرخانی و بازیافت آب و استفاده مجدد از آن
نقش تعاملی مردم، سازمان ها، ارگان ها، نهادها، سازمان های مردم نهاد در مدیریت مصرف آب
اثرات اجتماعی کمبود آب و راهکارهای کاهش اثرات منفی
رویکرد اقتصادی مدیریت مصرف آب
نوآوری و خلاقیت در سازگاری با کم آبی

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات