اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی

برگزار کننده: وزارت علوم تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: https://pe-tec.iut.ac.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/02/30
اخرین مهلت ثبت نام: 1398/03/25
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
اطلاعات تماس
تلفن:
آدرس: دانشگاه صنعتی اصفهان - مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
موضوعات


1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی

3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی

4) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی

5) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی

6) سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد پزشکی ورزشی، بهداشت حرفه ای و طب کار، ارگونومی ورزشی و...

 

محورهای فرعی همایش

1) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

a. شیوع سنجی و پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی با بهره گیری از علوم فنی مهندسی

b. راهکارهای نوین نرم افزاری و پیشگیری از آسیبها و بازتوانی اسکلتی-عضلانی با رویکرد فنی مهندسی

c. آسیب شناسی حوادث ورزشی در محیط های فنی و مهندسی

d. ساخت و ایمن سازی امکان، فضاها و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی

e. بهره گیری از ابزارها و تجهیزات فنی مهندسی در پیشگیری و بازتوانی مشکلات اسکلتی-عضلانی

f. سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

2) بیومکانیک، بیومواد، مهندسی و فناوری ورزشی

a. ساخت تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی

b. تحلیل بیومکانیک ورزشی در حرکت ورزشکار و تجهیزات ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی

c. نوآوری و ابتکار تجهیزات ورزشی مرتبط با علوم پزشکی  و فنی مهندسی (سخت افزاری و نرم افزاری)

d. بکارگیری ارگونومی در علوم ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی

e. بررسی و ارزیابی استحکام و ساختار مکانیکی تجهیزات ورزشی در ایجاد حوادث ورزشی (کوهنوردی، رزمی، ورزش های توپی، گروهی، آبی، و...) با رویکرد، فنی و مهندسی

f. ساخت و نوآوری در البسه و منسوجات صنعتی و ورزشی با رویکرد فنی و مهندسی

g. بهره گیری از بیومواد در علوم ورزشی و ساخت تجهیزات ورزشی

h. سایر کاربردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد بیومکانیک ورزشی

3) فیزیولوژی، استعدادیابی و تغذیه ورزشی

a. بکارگیری علوم نوین بر پایه صنعت در استعدادیابی ورزشی

b. راهکارهای نوین نرم افزاری در فیزیولوژی ورزشی

c. شیوع سنجی و پیشگیری از بیماری های فیزیولوژیک با بهره گیری از علوم فنی مهندسی

d. بهره گیری از علوم ژن، snp و سلول های ماهواره ای در ورزش

4) کاربرد ابزارهای فنی و مهندسی در علوم ورزشی

a. بهره گیری از ابزارهای  الکتریکی(EKG، EMG، MotionAnalyzer، کینکت، VAR، تجزیه و تحلیل حرکت، سانترفیوژ، استخراج DNA، تردمیل، ارگومتر، دینامومتر الکتریکی، اسپاینال موس، بیو الکرتیکال امپدنس، پرسشنامه های دیجیتالی، و... )

b. بهره گیری از ابزارهای غیر الکتریکی(کولیس، خط کش منعطف، کالیپر، دینامومتر دستی، و... )

c. بهره گیری از ابزارهای نوین در پیکرشناسی، سوماتوتایپ و ویژگی های آنتروپومتریکی

d. بهره گیری از الکتروکاردیوگرام و ضربان قلب در حوزه علوم ورزشی

e. بهره گیری از موشن آنالیزر(تجزیه و تحلیل حرکت) و دستگاه های ثبت تکانه های حرکتی در حوزه علوم ورزشی

f. مقایسه دستگاه های ثبت توان هوازی و عملکردهای ورزشی

g. بهره گیری از بازیهای رایانه ای در علوم ورزشی

5) مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و گردشگری ورزشی

a. راهکارهای نوین نرم افزاری در گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی

b. بررسی ارتباط تجهیزات ورزشی با گردشگری، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات و مدیریت ورزشی

c. ارتباط گردشگری، محیط زیست، اقتصاد، جامعه شناسی، ارتباطات، مدیریت ورزشی با مدیریت ورزش

d. بررسی، ارزیابی ژئومورفولوژی محیط های طبیعی با رویکرد ورزشی

e. مدیریت نوین(ابزار، تجهیزات و نرم افزار) امکان و تیم های ورزشی

f. بهره گیری از ابزارها و تجهیزات نوین در برپایی یک رویداد ورزشی در سطوح مختلف

g. سایر کابردهای علوم فنی مهندسی با رویکرد مدیریت ورزشی

6) روانشاسی و یادگیری حرکتی با رویکرد علوم فنی مهندسی

7) پزشکی ورزشی

8) بهداشت حرفه ای و طب کار

 

 

 

رویدادهای علمی مرتبط
instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات