دومین همایش روانشناسی و فرهنگ زندگی با محوریت تحکیم وتعالی خانواده

برگزار کننده: موسسه سفیران فرهنگی مبین
سطح برگزاری کنفرانس: سایر
آدرس وبسایت: http://psychology2018.ir
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/28
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/09/13
تاریخ برگزاری: 1397/09/13
اطلاعات تماس
ایمیل: culturaljobs1404@gmail.com
تلفن: 021-28421486
موضوعات

روانشناسی و چالش های زندگی
روانشناسی و خانواده
روانشناسی و سبک زندگی
روانشناسی و زن
روانشناسی و اختلالات
روانشناسی و دوره های مهم رشدی
روانشناسی و معنویت
روانشناسی و آموزش و پرورش
روانشناسی و کار
روانشناسی و جامعه ی سالم

محورهای فرعی همایش:
نقش رسانه های نوظهور در فرهنگ زندگی امروز روانشناسی و چالش های زندگی
اعتیاد و فرهنگ زندگی روانشناسی و چالش های زندگی
نقش فشارهای روانی در زندگی امروز روانشناسی و چالش های زندگی
کیفیت روابط بین زوجی و میزان رضایت زناشویی در خانواده روانشناسی و خانواده
سبک های فرزندپروری در خانواده روانشناسی و خانواده
جایگاه قدرت در خانواده ی امرو روانشناسی و خانواده
ملاک های خانواده ی بالنده روانشناسی و خانواده
نقش ورزش در ارتقاء بهداشت روانی افراد روانشناسی و سبک زندگی
رژیم غذایی مبتنی بر سلامت روانشناسی و سبک زندگی
مدیریت روابط بین فردی و مهارت های مقابله ای روانشناسی و سبک زندگی
روانشناسی و مهارتهای زندگی روانشناسی و سبک زندگی
زن ، باروری و بهداشت روانی روانشناسی و زن
زن ، فرهنگ و تعارضات بین نقشی روانشناسی و زن
زن و نظریه ی پیشرفت روانشناسی و زن
زن ، اعتیاد و زندگی امروز روانشناسی و زن
رویکردهای درمانی نوین در روانشناسی روانشناسی و اختلالات
اختلالات روان- تنی : سبب شناسی و درمان روانشناسی و اختلالات
سالمندان و اختلالاتِ شناختی روانشناسی و اختلالات
اختلالات روانپزشکی و روانشناختی کودکان و نوجوانان روانشناسی و اختلالات
اختلالات رشدی : با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولد روانشناسی و دوره های مهم رشدی
رابطه ی مادر - کودک و سبک های دلبستگی روانشناسی و دوره های مهم رشدی
پدیده ی غفلت در کودکان پیش دبستانی و دبستانی روانشناسی و دوره های مهم رشدی
نوجوانان و بحران هویت روانشناسی و دوره های مهم رشدی
نوجوانان و بحران هویت روانشناسی و دوره های مهم رشدی
سالمندی و امید به زندگی روانشناسی و دوره های مهم رشدی
معنویت و شادزیستن روانشناسی و معنویت
معنویت و تحکیم روابط بین زوجی روانشناسی و معنویت
نقش باورهای معنوی در بهبود اختلالات جسمانی و روانشناختی روانشناسی و معنویت
دوره های رشدی، اهداف آموزشی و شیوه های تدریس روانشناسی و آموزش و پرورش
فلسفه ی آموزش و پرورش روانشناسی و آموزش و پرورش
ویژگی های آموزگار کارآمد در مقاطع مختلف تحصیلی روانشناسی و آموزش و پرورش
اختلالات یادگیری و نظام آموزش و پرورش روانشناسی و آموزش و پرورش
روانشناسی کار و فرهنگ رفتار سازمانی روانشناسی و کار
سنجش (هوش،استعداد،مهارت و شخصیت) و روانشناسی صنعتی - سازمانی روانشناسی و کار
شخصیت ، چالش های محیط کار و میزان بازدهی فرآورده روانشناسی و کار
کار و مدیریت روابط انسانی روانشناسی و کار
روانشناسی و پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی روانشناسی و جامعه ی سالم
روانشناسی و حقوق انسانی روانشناسی و جامعه ی سالم
روانشناسی، حمایت اجتماعی و جامعه ی سالم روانشناسی و جامعه ی سالم
رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات