دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در باستان شناسی،تاریخ و هنر ایران

برگزار کننده: مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://fsconf.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/11/10
تاریخ برگزاری: 1397/12/15
اطلاعات تماس
تلفن: 02177891786
موضوعات
:
باستان شناسی:

حفاظت اشیاء باستانی

تاریخ هنر از باستان تا آغاز اسلام

انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران

کاوش های باستان شناسی

باستان شناسی و هنر اسلامی

باستان شناسی و هنر عیلام

باستان شناسی و هنر اشکانی

باستان شناسی و هنر ساسانی

باستان شناسی وهنر یونان و روم

باستان شناسی و هنر آسیای صغیر

باستان شناسی و هنر ماد و هخامنشی

باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ ایران

تاریخ:

فلسفه تاریخ

روش تحقیق در تاریخ

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

کلیات  و مبانی علم تاریخ

تاریخنگاری و تحولات آن در ایران و جهان

تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

مبانی جامعه شناسی و توسعه پایدار

انقلاب اسلامی و ریشه ای تاریخی آن

تاریخ تحولات سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران

هنر:

جامعه شناسی هنر

حکمت و هنر اسلامی

مطالعات تطبیقی هنر

بررسی و تحلیل مکاتب هنری

آشنایی با هنر و تمدن شرق

آشنایی با هنر سنتی ایران

هنر سرزمین های اسلامی

هنر خاور دور (چین و ژاپن)

رویکردهای مطالعه و تحلیل در هنر ایران

رویکردهای جدید نقد هنر و میزان کاربرد آن در هنر ایران

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات