سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران

برگزار کننده: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://btconf.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری: 1397/12/23
اطلاعات تماس
تلفن: 02177493604 -06143637477
موضوعاتالف: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش معماری 
مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی - مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری - کاربرد فناوری های نوین در معماری - تاریخ معماری ایران اسلامی - طراحی فضاهای آموزشی - هنرهای ساخت و معماری - انرژی های نو در معماری - معماری و هویت شهری - مدیریت پروژه و ساخت - مطالعات معماری ایران تکنولوژی معماری - معماری داخلی - انرژی معماری - طراحی صنعتی  - معماری منظر

ب: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش شهرسازی 
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  - کاربرد فناوریهای نوین در شهرسازی - مهندسی مکانیک و تاسیسات شهری - آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) - برنامه ریزی و آمایش سرزمین - برنامه ریزی شهری  پایدار - جامعه و فرهنگ شهری - مدیریت شهری نوین طراحی شهری نوین - محیط زیست شهری - حمل و نقل شهری شهرسازی اسلامی - شهرسازی پایدار - امنیت شهری - بافت فرسوده
8. انتقال دقیق مفهوم فرآیند کلیدی توسعه پایدار بصورت عامیانه به مردم از طریق قشر تحصیلکرده. 
9. افزایش آگاهی مردم در زمینه توسعه پایدار و استفاده کمتر از منابع پایه و حفظ وضع موجود.

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات