دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
سطح برگزاری کنفرانس: بین المللی
آدرس وبسایت: http://www.dhrc.ir/fa/?id=1&p=0
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1397/08/15
اخرین مهلت ثبت نام: 1397/08/30
تاریخ برگزاری: 1397/09/20
اطلاعات تماس
ایمیل: info@DHRC.ir
تلفن: 02166053877
آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید حبیب اله، کوچه قاسمی، کوچه تیموری، بن بست گوهر، پلاک 1، واحد 9
موضوعات


1.اصول تاسیس و مدیریت نظام های ثبت بیماری ها
- تجارب موفق تاسیس ثبت بیماری ها
- تدوین حداقل داده های ثبت MDS
- تجارب همکاری با متخصصین و سازمان ها در تاسیس برنامه های ثبت(همکاری بین بخشی)
- تامین منابع مالی و نیروی انسانی
- همکاری های ملی و بین المللی
- نتایج امکان سنجی و مطالعات پایلوت
- ثبت الکترونیک اطلاعات
- تدوین پروتکل ثبت
- آموزش نیروی انسانی
- چالش های تداوم برنامه های ثبت
- 1الگوهای ارائه گزارش برای ثبت بیماری ها
- مرور سیستمیک برنامه های ثبت در دنیا
- چالش های ناشی از تحریم های بین المللی در ثبت بیماری ها
- هزینه های اجرای برنامه ثبت بیماری ها
2.سیستم های طبقه بندی و کدگذاری بیماری ها
- استاندارد های بین المللی طبقه بندی
- کدگذاری
- کدگذاری ICD-10
- کدگذاری ICD-O
- کد گذاری SNOMED
- کد گذاری UMLS
- سایر کدگذاری های تخصصی
3.نقش فن آوری اطلاعات در اجرا و توسعه برنامه ثبت
- کاربرد فن آوری اطلاعات در ثبت بیماری ها
- کاربرد تلفن همراه در سامانه های ثبت
- نرم افزارهای ثبت
- داشبورد های تحلیلی
- آموزش الکترونیک برای بیماران
- سیستم های تصمیم یار
- امنیت در نظام ثبت
- تبادل داده بین سامانه های الکترونیک و ثبت بیماری ها(Data Linkage)
4.نقش نظام های ثبت بیماری ها درارتقاء کیفی نظام سلامت
- کاربرد های ثبت در بهبود مراقبت بیماران
- کاربرد های ثبت در سیاستگزاری های بهداشتی-درمانی
- توسعه تحقیقات علوم پایه و بالینی
- ترجمان دانش(Knowledge Translation)
5.کنترل کیفی در ثبت بیمار یها
- اصول کنترل کیفی در نظام ثبت بیماری ها
- روش های مطالعات کنترل کیفی در ثبت بیماری ها
- شاخص های ارزیابی کیفیت در ثبت بیمار یها
6.آنالیز و تحلیل اطلاعات ثبت بیماری ها
- مطالعات کارآزمایی بالینی
- داده کاوی داده ها در بستر ثبت بیماری ها
- مطالعات اکولوژی و GIS
- مطالعات مورد شاهدی بر اساس نظام ثبت
- مطالعات کوهورت
- سایر مطالعات در برنامه های ثبت بیماری ها
7.ملاحظات اخلاقی، مالکیت داده ها و تبادل داده های ثبت بیماری ها
- رضایت آگاهانه
- محرمانگی اطلاعات
- نقش کمیته ها ی اخلاق
- اصول اخلاقی درانتشارات (گزارش، مقالات، وب سایت و .....)
- چالش های همکاری محققین و سازمان ها
- استفاده از داده های بالینی و همکاری با منخصصین بالینی و بیمارستان ها
- همکاری با سازمان ها و محققین بین المللی
- اتصال برنامه ای ثبت با داده های سامانه هایی مانند سپاس، سیب و...
- جنبه های حقوقی دراجرای ثبت و بهره برداری از داده ها
- شفافیت و تعارض منافع
8.بیو بانک ها در برنامه های ثبت بیماری ها
- زیر ساخت های فنی تاسیس بیوبانک ها
- استاندارد تاسیس و دیریت بیو بانک ها
- کنترل کیفیت نمونه های زیستی
- نیروی انسانی و منابع مالی بیو بانک ها
- اصول اخلاقی و حقوقی بیوبانک ها
- ارتباط بین المللی در بیو بانک ها
- مدیریت خطر و عوارض آزمایشگاه های بیو بانک
- مدل های تحلیل اطلاعات در بیو بانک ها
9.نقش ثبت بیماری ها در نظاممراقبت ودر کنترل بیماری های غیر واگیر
- ثبت سرطان
- ثبت قلب و عروق
- ثبت دیابت
- ثبت تروما
- ثبت بیماری های ریوی

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات