هشتمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: http://rsc8.sums.ac.ir/fa
تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری: 1397/12/15
اطلاعات تماس
تلفن: 07136289270
آدرس: شیراز، بلوار شهید چمران، خیابان ابیوردی یک، دانشکده علوم توانبخشی، کمیته تحقیقات دانشجویی
موضوعاتاهمیت و جایگاه پیشگیری در علوم توانبخشی 
روش های ارزیابی و درمان توانبخشی در بیماری ها و ضایعات دستگاه های مختلف بدن 
نقش و جایگاه ورزش و فعالیت بدنی در علوم توانبخشی 
مطالعات پایه/بنیادی در علوم توانبخشی 
ابداعات و اختراعات در علوم توانبخشی 
مطالعات بین رشته ای مرتبط با علوم توانبخشی 
مدیریت و سیاست گذاری در علوم توانبخشی 
کار آفرینی در علوم توانبخشی 
توانبخشی در سالمندی

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات