اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی

برگزار کننده: دانشگاه بیرجند
سطح برگزاری کنفرانس: ملی
آدرس وبسایت: https://conf.birjand.ac.ir/vaghf/default.aspx
تاریخ های مهم
تاریخ ارسال مقالات: 1398/06/31 (زمان باقی مانده: 2 ماه و 29 روز)
اخرین مهلت ثبت نام: 1398/08/01 (زمان باقی مانده: 4 ماه)
تاریخ برگزاری: 1398/08/21 (زمان باقی مانده: 4 ماه و 20 روز)
اطلاعات تماس
تلفن: 05632202301- داخلی 488
آدرس: استان خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای بلوار شهید آوینی، دانشگاه بیرجند(پردیس شوکت آباد)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دبیرخانه همایش/گروه آموزشی جغرافیا
موضوعات

وقف و سرمایه انسانی
وقف و رفاه اجتماعی
وقف و توانمندسازی جوامع محلی
وقف و توسعه مراکز علمی و فناوری
وقف در اسناد موقوفات علمی و آموزشی
آموزش و توسعه فرهنگ وقف
نقش مراکز آموزش عالی در مدیریت و بهره وری موقوفات
خیرین و وقف علمی
وقف علمی و ذینفعان
وقف بر آموزش و فناوری: موانع و الگوهای توسعه
وقف مشارکتی و کارکرد آن
ظرفیت­های وقف در حوزه آموزش استان خراسان جنوبی

رویدادهای علمی مرتبط
telegram instagram درباره قوانین و مقررات تماس با ما حامیان ما اطلاع رسانی کنفرانس ها تبلیغات